Logo ChampionshipPlay
Consultar la normativa i el sistema de reserves del club
Sabies que? Amb l'aplicació per Android anomenada ChampionshipPlay pots veure i ser notificat de les reserves realitzades
Dimarts 7 FebrerDimecres 8 FebrerDijous 9 FebrerDivendres 10 FebrerDissabte 11 FebrerDiumenge 12 FebrerDilluns 13 Febrer
Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2Tennis pista 1Tennis pista 2Tennis pista 3Pàdel 1Pàdel 2

60 min!

Tennis classes

Tennis classes

Recuperacio

120 min!Tennis classes

Tennis classes

Tennis classes

Tennis classes

ClassesClasses pàdel

Classes pàdel

Classes pàdel

Classes

120 min!
Tennis classes

Classes

Classes

Classes

Classes

ClassesClasses pàdel

Classes pàdel

Classes pàdel
120 min!

Classes


60 min!

Tennis classes

Tennis classes

Tennis classes

Tennis classesClasses pàdel

Classes pàdel

Classes pàdel

75 min!

Clase particular
----------------


Tennis classes

Tennis classes

Tennis classes

Tennis classes

120 min!Classes pàdel

Classes pàdel

Classes pàdel
Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana


120 min!

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

60 min!

120 min!

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

Lliga catalana

60 min!


60 min!

PadelCAT

PadelCAT

PadelCAT

PadelCAT

PadelCAT

PadelCAT

PadelCAT

PadelCAT

120 min!
Partit Absolut A

Partit Absolut A

Partit Absolut A
120 min!

Partit Absolut A

Partit Absolut A

Partit Absolut A

60 min!

120 min!


120 min!

Partit Absolut A

Partit Absolut A

Partit Absolut A

60 min!60 min!

Classes

60 min!

60 min!

Tennis classes

Tennis classes

Tennis classes

Tennis classesClasses pàdel

Classes pàdel

Classes pàdel